Defensie

tags: Deelnemers

Informatievoorziening (IV) speelt een belangrijke rol binnen Defensie. Of het nu voor een kantoorplek is of voor een veldradio middenin de jungle. De IV-producten en diensten van Defensie moeten werken en veilig zijn. Het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) zorgt daar samen met Operations voor.

Joint IV Commando

Zoals ieder ander ministerie, bedrijf en zelfs individu, kan Defensie niet meer zonder IV- en ICT middelen. Veel mensen denken hierbij aan kantoorautomatisering zoals de printer, de pc op het bureau en de programma’s die daarop draaien. Minder bekend is de diversiteit aan middelen die de militair tijdens een missie of oefening gebruikt. Het Joint IV Commando (JIVC) is dé IV/ICT leverancier van Defensie en is verantwoordelijk voor de (door)ontwikkeling, het beheren en afstoten van IV/ICT-middelen, groen en wit. JIVC draagt achter de schermen bij aan de kennis, reactiesnelheid en veiligheid van Defensiemedewerkers. Zij weet onder welke extreme omstandigheden de militairen soms hun werk uitvoeren en aan welke eisen hun IV/ICT-producten moeten voldoen. Ook de kleinste technische toepassing moet werken. Als systemen bij Defensie falen, kunnen de gevolgen groot zijn. Voor de militair, de krijgsmacht, maar ook voor Nederland.

Deelnemen aan AMIC of inschrijven voor de newsflash?
Meld je bij ons aan!

Contact