Nieuws:

Soft Skills needed!

tags: Kennisbijeenkomsten

Op 11 december jl. vond bij IT-Circle Nederland in Huizen de Round the Table plaats, met als thema ‘Soft Skills Needed’. Bij deze sessie hebben diverse HR-specialist en HR-consultants zich aangesloten om hun blik te verbreden over welke Soft Skills de nieuwe IT-er nu echt nodig heeft. Department Head Entrepreneurship van de Hoge School van Amsterdam, Anoesjka Timmermans, heeft naar aanleiding van haar onderzoek een presentatie gegeven: ‘Employability skills of the 21st century’.

Tijdens de verschillende rondes viel erg op dat vergrijzing, ontwikkeling van medewerkers en jonge talenten binnen te brengen toch wel de onderwerpen waren van het gesprek. ‘Hoe kunnen wij onze huidige werknemers motiveren en jong bloed binnen onze organisatie krijgen?’ of ‘Hoe kunnen we iedereen mee laten groeien, ook de mensen die de skills niet in hun DNA hebben zitten?’, dat waren vragen waar deze sessie over ging. T-Shaped Professionals en het wel of niet kunnen meten van een verbeterde concurrentiepositie wanneer er geïnvesteerd word in soft skills, waren onderwerpen die tijdens de sessie naar voren kwamen.

Nadat er vier stellingen waren behandeld over soft skills en employability, kwam de presentatie aanbod. ‘Employability skills of the 21st century’, maar wat zijn dan die 21st century skills? Kritisch denken, creativiteit, collaboratie, communicatie-, informatie-, media en technologisch vaardigheden, flexibiliteit, leiderschap, initiatief nemend, productief zijn en sociale skills, maar komt er nog meer aan? En hoe creëren we kansen, of ontwikkelen we ‘Entrepreneurial competences’?

Al met al een dag waar veel onderwerpen het licht hebben kunnen raken. Niet alleen de belangen van soft skills hebben we behandeld, maar ook hoe we bepaalde ‘oude’ fundamenten moeten omzetten in iets nieuws. Nagedacht en besproken hoe we de jonge en de oude generatie met elkaar kunnen combineren en toch het beste uit beide partijen kunnen halen.
Een ochtend dus waarin de horizon weer iets verder verbreed mocht worden en de eerste stap werd gezet over welke soft skills we nodig hebben.

Deelnemen aan AMIC of inschrijven voor de newsflash?
Meld je bij ons aan!

Contact