Nieuws:

Culture eats strategy for breakfast

tags: Kennisbijeenkomsten

Cultuur is in beweging en in ontwikkeling. Juist die ontwikkeling maakt het moeilijk om de identiteit en cultuur van de onderneming goed te omschrijven. Maar laten we eens kijken naar ‘de reden waarom’ en de ‘manier waarop’ de organisatie een gewenste identiteit en cultuur wil bereiken. Dat schept misschien meer duidelijkheid.  

Betrokkenheid en flexibiliteit van (IT) medewerkers neemt toe naarmate men gelukkiger is binnen de organisatie. Daarmee is een medewerker succesvoller en biedt hij/zij meer waarde voor de organisatie √©n haar klanten. Daarnaast wil men zich blijven verbeteren. 

Afgelopen 2 juli waren we welkom in de huiskamer van het Ministerie van Defensie om hier met diverse leden van de IT-Circles uit heel Nederland uitvoerig over te spreken. Na de introductie gaven Aniek van Veghel (adviseur sociale innovatie - Ministerie van Defensie) en Rien Schalkwijk (Chief Enthousiasm Officer & Company Rebel) hun kijk op deze materie. Hoe je met een club van 4 personen echt het verschil kan en wil maken.  
Robin Spierings (KLM Digital Transformation) vertelde over het ingezette verandertraject op dit gebied binnen KLM en deelde haar eigen vragen m.b.t. dit thema, met extra aandacht voor de invloed van management op cultuurverandering. Tijdens deze presentaties zijn veel vragen gesteld. Ook is er vanuit de diverse leden veel informatie gedeeld over hoe zij dit aanpakken binnen hun organisaties. Met name op het gebied van de menselijke factor vanuit valt er vanuit de managementlaag veel te verbeteren en te bereiken. Ook hostmanship is een mooie driver voor verandering. Maar bovenal is de factor tijd belangrijk. Maak er ruimte voor in je organisatie, het is essentieel!  

Een zeer productieve, informatieve sessie met veel deelnemers, wat veel interactie tussen de deelnemers en een mooie energie tot stand bracht. Ook na de sessie zijn deelnemers met elkaar in contact getreden om informatie te delen. We streven ernaar hier snel een vervolg aan te geven vanuit IT-Circle Nederland.  

Wil jij ook deelnemen aan een activiteit op jouw vakgebied of heb je een vraagstuk waarover je graag eens met collega’s van andere leden zou willen sparren? Stuur een mail naar info@itcircle-nederland.nl of neem een kijkje op onze website voor meer informatie: www.itcircle-nederland.nl.

Deelnemen aan AMIC of inschrijven voor de newsflash?
Meld je bij ons aan!

Contact